Amsterdam heeft te weinig ruimte voor echt openbaar groen’

foto spandoek bomkenkap elzenhagen zuid jan 2021

 Bijna de helft van de te bouwen woningen in Amsterdam komt in Noord te staan. De groene ruimte legt hierdoor gestaag het loodje. De bomen worden als eerste gekapt. De gemeente stelt met trots in de Groenvisie dat er aan de herplant van 1500 bomen per jaar 

 

voldaan is, maar verzuimt te vermelden dat er alleen al in Elzenhagen-Zuid duizenden bomen gekapt worden. Blijkbaar wordt ergens binnen de stadsgrenzen een nieuw groot stadsbos aangelegd? 

Sixhavengebied 

Noord kent nu nog twee groene verbindingen naar Waterland: de Noordhollands Kanaalscheg en de Schellingwouderscheg. In de Groenvisie worden deze scheggen ‘in de uitvoering meegenomen’. Dit leidt ertoe dat ze gefragmenteerd ontwikkeld worden en ten prooi vallen aan bebouwing en asfalt. Dit dreigt nu concreet in het Sixhavengebied en met een weg dwars door het Rietland; nu nog groot, ruig struingebied en de habitat van zeldzame dieren. Om deze twee groene scheggen te beschermen, zouden zij moeten worden opgenomen in de Hoofdgroenstructuur. Dit is de laatste kans om deze groene verbindingen te waarborgen en verankeren in beleid. Dit mag door de Groenvisie 2020-2050 niet verloren gaan. 

Amsterdam heeft gekozen voor verdichting in plaats van uitbreiding. Een heel nobel streven, ware het niet dat het groen hierdoor verloren gaat. Om de groennorm te halen, worden tegenwoordig kunstgrasvelden, balkonbakken, groene gevels, groene daken, geveltuintjes, potplanten en bomen in eigen tuin meegeteld. Zelfs de rode atletiekbaan is in de plannen ‘groen’. Voor echt openbaar groen met bomen en struiken in zachte grond blijft onvoldoende ruimte over. 

Amsterdam mist een geïntegreerde visie op de ruimte. Berno Strootman, Rijksadviseur voor het landschap, stelt dat Nederland een minister van Ruimte mist. Amsterdam ontbeert een bouwmeester met een geïntegreerde visie op het ontwikkelen van een klimaatbestendige, leefbare stad. Een visie waarin de Groenvisie niet ondergeschikt is aan het bouwen en wonen, maar waarin groen een voorwaarde is voor een leefbare stad. 

Te vrijblijvend 

De huidige Groenvisie 2020-2050 is te vrijblijvend. Groene ruimte moet een volwaardige plaats innemen in de afweging van de verschillende belangen. Niet als een later in te passen bouwsteen. Veranker groene ruimte in beleid, kies voor groene corridors, bescherm het kostbare Waterland, geef ruimte aan biodiversiteit, stadslandbouw, bescherm de volkstuinen en houd het algemeen belang in alle plannen voor ogen in plaats van keer op keer te kiezen voor versteende bouwprojecten. 

Naast betaalbaarheid en daadwerkelijk duurzaam bouwen moet gekeken worden naar een leefbare omgeving voor mens, dier, flora en fauna. Dit is geen tegenstelling, maar een ‘zorgplicht’ van de gemeente. In het licht van klimaatverandering, hittestress, luchtkwaliteit, CO2-reductie en corona is een goede, groene openbare ruimte van levensbelang. 

Simone Weil, een Frans filosofe, stelde in de vorige eeuw al dat ‘geworteld zijn wellicht de belangrijkste en minst erkende behoefte van en een mensenziel is’. Gemeente, pak de regie op de ruimte en kies óók voor groene ruimte in al haar schakeringen! 

 

Marieke Oomen, bestuurslid vereniging ANGSAW (Amsterdam Noord Groene Stad Aan het Water). Parool 7 december 2021, beeld Het Parool 

 


Download PDF« Terug naar overzicht