Co creatie

foto co creatie

Groot was mijn teleurstelling dan ook dat de avond over ‘groen in Noord’ helemaal niet door ging. Nota bene in het kader van de Noordeling die door het stadsdeel gehoord zou worden! Wat bleek? Het stadsdeel wilde geen debat maar echt co-creeren. Co creatie door in gezamelijkheid op te trekken met de burger. Dit is heel erg nieuw voor mij en de kans om na al die jaren van lekker meepraten over groen, echt door te pakken op ‘groen’, is me nu door het stadsdeel door de neus geboord. Co creatie op basis van gelijkwaardigheid lag binnen handbereik! Eindelijk gezamenlijk een integrale stedelijke visie ontwikkelen waarbij naast de bouwopgave ook de ontwikkeling van ‘het groen’ als gelijke component meegenomen wordt. Hoe bouw je anders een leefbare stad? Heel erg jammer dat ik na jaren oeverloos praten in allerlei clubjes nu niet als gelijkwaardige partij kan co-creeeren met het stadsdeel.

Heb mijn stedelijke ambitie voor groen maar verlegd naar mijn eigen tuin. De ene buurvrouw had net een boom in haar achtertuin omgehakt. Daar viel geen eer aan te behalen. Vond mijn heil gelukkig bij de andere buurvrouw met wie ik een zakje inheemse bloemenpakket heb besteld.

 
« Terug naar overzicht