Radicale Vergroening in Noorderpark besteed aan evenemententerrein

demonstratie noorerpark voor radicale vergroening 27 februari 2021

Een discussie over de wenselijkheid hiervan en de ideeën over de ontwikkeling van het Noorderpark wordt niet gevoerd. Slechts een informatiebijeenkomst werd belegd. De druk op het Noorderpark door grootschalige woningbouw, zoals in Buiksloterham, Overhoeks, Elzenhagen Zuid en in de toekomst Hamerstraatkwartier, wordt steeds groter. Bomen verdwijnen zienderogen met duizenden tegelijk en het leefgebied voor plant en dier wordt geasfalteerd. Het is zorgwekkend hoe in deze tijd van klimaatcrises en corona omgegaan wordt met stedelijk groen. Het zijn onze parken, de groene longen van de stad; geef mens en dier ruimte om te ademen. Kies echt voor radicale vergroening in het Noorderpark, stop daar de miljoenen in en maak ons niet blij met een dode mus! Wij zien de uitnodiging voor een klankbordgroep Noorderpark tegemoet.

 
« Terug naar overzicht